We provide total logistics solutions with expertise, flexibility, dedication and passion!   

Liên hệ

Hỗ trợ

Online Support

Tìm kiếm

Liên hệ

Minimize

Công ty TNHH Tiếp Vận G.E. Việt Nam
(G.E. Vietnam Logistics company limited)

8 Hoàng Minh Giám, Phường 09,
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-3636 4101
Fax:+84-28-3636 4100

Website: www.ge-logistics.vn

Ban Giám đốc: admin@ge-logistics.vn
Kinh doanh: sales@ge-logistics.vn / đường dây nóng: chị Nam +84908488696
Hỗ trợ khách hàng: services@ge-logistics.vn / đường dây nóng: chị Đoan +84 987277271, chị Châu +84 909028590
Hàng nhập: import@ge-logistics.vn / đường dây nóng: chị Dương +84 908699375, chị Nam +84908488696