We provide total logistics solutions with expertise, flexibility, dedication and passion!   

Liên hệ

Hỗ trợ

Tìm kiếm

Trụ sở tại Việt Nam

Trụ sở chính:

Cty TNHH Tiếp Vận G.E. Việt Nam

8 Hoàng Minh Giám, Phường 09

Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Tel:  +84-28-3636 4101

Fax: +84-28-3636 4100


Đại diện tại Hà Nội:
37 Tuệ Tĩnh, Hà Nội

Đại diện tại Hải Phòng:
P.212, Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

Đại diện tại Đà Nẵng:
421 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng